Langai ir durys

Aplink langą susidaręs šalšio tiltelis.
Teisingai įstatytas langas.
Matomas prašalimas kampe tarp lango ir sienos bei lango nesandarumas.
Nesandarus langas. Stipriai pučia tarp rėmo ir varčios.
Susidaręs šalčio tiltelis tarp lango rėmo ir sienos.
Kampe susidaręs šalčio tiltelis tarp lango rėmo ir sienos.
Matodi durų šiltinimo defektas bei peršalimas tarp rėmo ir sienos.
Nesandarumas tarp durų rėmo ir varčios.
Nesandarumas tarp durų rėmo ir varčios. Nesandarumas kampe tarp durų rėmo ir sienos.
Nesandarumas spynos srityje.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiptai